Αγαπητοί Πελάτες, σε σχέση με την ενημέρωση του site, υπάρχουν πιθανά προβλήματα με την απεικόνιση ορισμένων προϊόντων. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία εκ των προτέρων!

Cool-la Swing

Cool-là is impossible to describe precisely: part rocking-chair, part couch, part refuge; certainly a place to relax and lull your thoughts. The generous dimensions of the steel structure make Cool-là an element with a strong visual impact and unmistakable design.Dimensions:
Αποστολη ερωτησης